Giới thiệu về chúng tôi

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động INCOSAF là đơn vị trực thuộc Công ty INCOSAF, tiền thân là Trung tâm kiểm định an toàn do Bộ xây dựng quản lý được thành lập năm 1990. Hiện nay Công ty Incosaf đã được tổ chức TUV NORD Việt Nam công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015. Trung tâm đã tham gia huấn luyện cho hàng nghìn lượt người sử dụng lao động và người lao động mỗi năm góp phần đảm bảo an toàn lao động cho rất nhiều nhà máy, công trường xây dựng và cơ sở sản xuất trên cả nước. Với những kết quả đạt được, năm 2010 chúng tôi đã được Chủ tịch nước Công...[ Xem chi tiết ]

Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn nhóm 1
Huấn luyện an toàn nhóm 1

1/ Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; b) Cấp phó...[ Xem chi tiết ]

Huấn luyện an toàn nhóm 2
Huấn luyện an toàn nhóm 2
Huấn luyện an toàn nhóm 3
Huấn luyện an toàn nhóm 3
Huấn luyện an toàn nhóm 4
Huấn luyện an toàn nhóm 4
Huấn luyện an toàn nhóm 6
Huấn luyện an toàn nhóm 6

Kiểm định an toàn

Kiểm định an toàn xe nâng người
Kiểm định an toàn xe nâng người

  Kiểm định an toàn xe nâng người ...[ Xem chi tiết ]

Kiểm định an toàn vận thăng chở hàng kèm người
Kiểm định an toàn vận thăng chở hàng kèm người
Kiểm định an toàn thang máy chở người
Kiểm định an toàn thang máy chở người
Kiểm định an toàn sàn xếp xe ô tô tự động
Kiểm định an toàn sàn xếp xe ô tô tự động
Kiểm định an toàn máy nén khí
Kiểm định an toàn máy nén khí