Kiểm định thiết bị thi công

  1. Máy khoan cọc nhồi, khoan khảo sát…
  2. Máy xúc, máy ủi, máy đầm, máy lu, máy rải…
  3. Trạm trộn bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng, cần phân phối bê tông…
  4. Máy sàng cát, bơm BENTONITE…
  5. Máy hàn điện, máy cắt uốn thép,máy nén khí…
  6. Các thiết bị thi công khác.