THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU ( LAS 260)

 

– Kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị và công nghệ cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

– Kiểm định phương tiện đo: cân phân tích, cân kỹ thuật, cân đồng hồ, cân ô tô…

– Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, thí nghiệm không phá hủy và thử nghiệm công trình tại hiện trường;