Tư vấn xây dựng

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

 

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp và thủy lợi;

– Thiết kế lắp đặt thiết bị, hệ thống thông gió, cấp nhật, điều hòa không khí;

– Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

– Thiết kế công trình đường bộ;

– Khảo sát địa chất công trình; khảo sát trắc địa công trình;

– Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

– Thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán và quyết toán các công trình xây dựng;

– Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật;

– Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, xây lắp, lắp đặt thiết bị, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn;

– Quản lý dự án các công trình xây dựng;

– Thiết kế, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

– Tư vấn giám sát, lắp đặt hệ thống điện và truyền tải điện;

– Thiết kế xây dựng công dân dụng và công nghiệp;
– Thiết kế xây dựng công trình cầu đường ;
– Thiết kế công trình giao thông đường thủy;
– Thiết kế lắp đặt thiết bị cơ điện công trình xây dựng;
– Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp;
– Thiết kế lắp đặt thiết bị, hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng;
– Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp;
– Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cơ điện công trình xây dựng;
– Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Xây dựng giao thông đường thủy;
– Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ hệ thống điều hòa không khí, cấp nhiệt và khí đốt công trình dân dựng, công nghiệp;
– Giám sát thi công xây dựng lắp thiết bị công nghệ, lắp thiết bị công trình năng lượng;
– Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công trình, lắp thiết bị công nghệ dân dụng và công nghiệp;
– Giám sát thi công xây dựng lắp thiết bị công nghệ, lắp thiết bị công trình cơ khí, chế tạo;
– Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ điện công trình dân dựng, công nghiệp;
– Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ điện công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và TBA;
– Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu đường bộ), hạ tầng kỹ thuật;